EN | s

Humane Genetica

De afdeling Humane Genetica is met meer dan 400 medewerkers een van de grootste afdelingen van Amsterdam UMC. Binnen de afdeling vinden de kerntaken Patiëntenzorg, Onderzoek, Opleiding & Onderwijs en Valorisatie plaats.

De afdeling is betrokken bij veel verschillende specialismen en bestaat uit drie pijlers: Klinische Genetica, Laboratorium voor Genoomanalyse en de pijler Onderzoek. Deze pijlers zijn verder onderverdeeld in acht verschillende secties.

Klinische Genetica


Klinische Genetica

Sectie Klinische Genetica

De polikliniek Klinische Genetica helpt patiënten met complexe genetische vragen.

Genoomanalyse


Genoomdiagnostiek

Door middel van laboratorium- diagnostiek wordt er gekeken om welke ziekte het gaat en of die ziekte erfelijk is. Diagnostiek kan alleen door verwijzers worden aangevraagd.

Core Facility Genomics

Onderzoekers kunnen hulp krijgen en gebruik maken van de geavanceerde apparatuur bij de CFG.

Onderzoekssecties


Center for Connective Tissue

Het CCT-centrum onderzoekt erfelijke bindweefselafwijkingen die effect hebben op de botten, het hart en de bloedvaten.

Community Genetics and Public Health Genomics

De sectie Community Genetics and Public Health Genomics houdt zich bezig met onderzoek naar de toepassing van genetica in de samenleving.

Holstegelab

60-80% van de kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen is afhankelijk van genetische factoren. Vergelijkbare percentages gelden voor andere neurodegeneratieve ziekten.

Oncogenetics

De sectie Ongogenetics onderzoekt genen die te maken hebben met kanker.

Functional Genomics

De sectie Functional Genomics onderzoekt allerlei processen die in de hersenen plaatsvinden.

Ophthalmogenetics

De sectie Ophthalmogenetics houdt zich bezig met erfelijke oogziekten en onderzoekt de mogelijkheid om hiervoor medicijnen te ontwikkelen