EN | s

Humane Genetica Management

Het management van de afdeling Humane Genetica wordt gevormd door de hoofden van de verschillende secties, aangevuld met de manager bedrijfsvoering en de bestuursecretaresse.

Deel dit

Head of Department

Prof. Dr. Erik Sistermans

Erik Sistermans is hoogleraar Humane Genetica en laboratoriumspecialist klinische genetica. Tussen mei 2007 en juni 2024 was hij hoofd van het laboratorium Genoomanalyse, eerst voor het VUmc en later voor heel Amsterdam UMC. Erik Sistermans heeft leiding gegeven aan de landelijke TRIDENT studies die ervoor hebben gezorgd dat de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar werd voor alle zwangeren in Nederland. Zijn onderzoek richt zich op het verder verbeteren van de NIPT, en op het gebruik van genetische testen in de hielprikscreening.


Arthur Bergen

Full Professor Ophthalmogenetics

Martina Cornel

Full professor Community Genetics

Mieke van Haelst

Full Professor Clinical Genetics

Lidewij Henneman

Full professor Community Genetics

Henne Holstege

Associate Professor Neurodegeneration

Dimitra Micha

Assistant Professor Connective Tissue

Mischa Hornman

Manager bedrijfsvoering

Mariëlle van Gijn

Section head Genome Analysis Laboratory

Matthijs Verhage

Full Professor Neuroscience

Rob Wolthuis

Associate Professor Oncogenetics