EN | s
July 5, 2023

Pneumothorax als vroege aanwijzing voor een erfelijke aandoening

Arjan Houweling, Lore van Riel en Rob Wolthuis hebben meegeschreven aan een artikel dat in het juni-nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is gepubliceerd. Je leest er hier meer over:

Pneumothorax als vroege aanwijzing voor een erfelijke aandoening | NTvG

Deel dit

Lees meer

Amsterdam UMC 10 jaar betrokken bij genetische tests bij IVF
Dragerschapsonderzoek; zou het kosteloos moeten zijn?
Snellen Penning voor Arthur Bergen
Interview met Martina Cornel
BHD-congres Londen – Mooie resultaten gepresenteerd
Primeur in Nederland; hielprikscreening jongens uitgebreid