EN | s
October 24, 2022

25 November bijeenkomst NACGG

Op 25 november aanstaande organiseert de NACGG zijn jaarlijkse najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen uit het veld van community genetics en public health genomics. Hiervoor zijn een aantal ingezonden abstracts geselecteerd voor het geven van een presentatie en is een gastspreker uitgenodigd.

Start: 13.00uur, Locatie: Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT in Utrecht

Sprekers:

De voertaal is Nederlands. Accreditatie wordt aangevraagd bij de VKGN.

Vooraf aan de bijeenkomst wordt van 12.00-13.00 uur de ALV gehouden. Alle NACGG leden zijn hierbij van harte welkom. Uw aanwezigheid bij de ALV kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier

Tijdens de bijeenkomst zal ook de Leo ten Kate Talentprijs 2022 voor aanstormende talenten worden uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een veelbelovend onderzoeker, die binnen het wetenschappelijk onderzoek of anderszins op bijzondere wijze aandacht geeft aan community genetics en/of public health genomics. Het werk van de kandidaat wordt beoordeeld op het innovatieve karakter, de nieuwswaarde en de (wetenschappelijke) kwaliteit. Ook wordt rekening gehouden met de inzet en het enthousiasme van de kandidaat voor dit onderzoeksveld.

Deel dit

Lees meer

Dr. Wiep Scheper benoemd tot hoogleraar
Martina Cornel gekozen als ‘president elect’
Infographic helpt obductie bespreekbaar maken met nabestaanden
NWO Zwaartekracht subsidie voor ontwikkeling van therapieën bij blindheid
Nieuw afdelingshoofd Humane Genetica
Shutterstock 104108189
Werken als analist bij Amsterdam UMC