EN | s
November 15, 2023

Snellen Penning voor Arthur Bergen

Op 10 november jl. ontving prof. dr. Arthur Bergen in het Spoorwegmuseum te Utrecht de Snellenpenning 2023. Deze oeuvreprijs wordt slechts een keer in de vijf jaar uitgereikt aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op oogheelkundig gebied. 

Symposium

De uitreiking vond plaats tijdens het Snellen symposium 2023. Alle beschikbare plaatsen waren bezet door collega’s uit het land. Daarnaast waren er veel oud-collega’s en oud promovendi aanwezig. 

Tweede penning

De tweede penning werd uitgereikt aan emeritus hoogleraar Aniki Rothova, tevens oud-collega van Bergen.  

In het zonnetje

Professor Bergen werd in het zonnetje gezet door prof. dr. Camiel Boon en prof. dr. Clara van Karnebeek. Ook hield hij zelf een presentatie over de Ophthalmogenetica; waar komt het vandaan en hoe ziet de toekomst eruit? 

Prof. dr. Arthur Bergen geflankeerd door prof. dr. Clara van Karnebeek en prof. dr. Camiel Boon
Deel dit

Lees meer

Infographic helpt obductie bespreekbaar maken met nabestaanden
NWO Zwaartekracht subsidie voor ontwikkeling van therapieën bij blindheid
Nieuw afdelingshoofd Humane Genetica
Shutterstock 104108189
Werken als analist bij Amsterdam UMC
Meer weten over…
NIPT kan Cytomegalovirus (CMV) opsporen bij zwangere vrouwen